De openingstijden

 Maandag  19:30 uur - 23:00 uur
 Dinsdag  Gesloten
 woensdag  *elke eerste woensdag van de maand van 19:30 uur - 23:00 uur is er trainingsavond. Inschrijving verplicht.
 Donderdag  19:30 uur - 23:00 uur

 Vrijdag

 Gesloten

 Zaterdag

 Gesloten

 Zondag

 Gesloten


*Kijk in onze kalender wanneer de eerstvolgende trainingsavond is. Wil je ook meedoen? Schrijf je dan in op het formulier op het publicatiebord in de gang en voor eventuele vragen, vraag het aan de bar of aan de voorzitter. Inschrijving €5,-.

De trainingsavonden

Onze vereniging heeft op de eerste woensdag van de maand een "speciale" trainingsavond. Deze avond word geleid door onze topschutters.
Met hun jarenlange ervaringen kunnen zij beginnende en gevorderde schutters helpen om verder te komen. Het maakt niet uit welk niveau de schutters hebben. Zij willen graag onze ervaringen delen met deze schutters.

Wij kunnen veel beginnende (jonge of oude) schutters helpen met de technieken zoals stand, houding, ademhaling en trekker technieken. Voor de meer ervaren schutters gelden eigenlijk dezelfde zaken, maar daar kunnen wij ook extra helpen bij concentratie issues en het verhelpen van ingeslepen fouten. Voor de schutters die al (buitenlandse) wedstrijden schieten of dit binnenkort gaan doen hebben we ook tips en hulp. Wij weten namelijk wat erbij komt kijken tijdens die wedstrijden. Vergeet niet dat er dan behoorlijk extra spanning bij komt en bij sommige schutters ook nog eens een stukje (faal)angst. Ook dat hebben zij ooit meegemaakt en zij kunnen de schutters hierin helpen vanuit hun eigen ervaringen. Op de "speciale" woensdagavonden is er dus voor iedereen hulp voor het onderdeel die men nodig heeft. Het mooie is dan ook dat iedereen welkom is (wel inschrijven) en wij een ieder hopen te kunnen helpen. Dit alles onder de bezielende leiding van Herman Prenger. Naast voorzitter van De Postschutters ’63 is hij zelf ook topschutter geweest, heeft ook alle ervaringen opgedaan en is trainer geweest van meerdere kampioenen. Daarnaast is Herman ook nog eens technisch zeer onderlegd en kan hulp bieden bij het verstellen en herstellen van wapens. Schroom dus niet om je in te schrijven en ons al je vragen te laten beantwoorden! We zien jullie dus graag op de woensdagavond, tot dan!

Hoe kan ik lid worden?

Nieuwe leden kunnen na introductie bij het bestuur, drie avonden proef draaien. Komen zij een vierde keer, dan worden zij geacht lid te worden. Dit uiteraard in overleg met het bestuur. Om lid te worden moet je een Inschrijfformulier invullen, deze is verkrijgbaar via 1 van de bestuursleden. Voordat het lidmaatschap kan worden goedgekeurd moet een zogenaamd "bewijs van goedgedrag" (het Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd) worden aangevraagd c.q. ingeleverd. Deze mag niet ouder dan een half jaar oud zijn en geldt vanaf de 16-jarige leeftijd. Junioren onder de 16 jaar hebben deze verklaring niet nodig.

Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag voor inschrijving, dit tarief is vastgesteld voor 2019 op:

* Inschrijving Senior schutter € 50,-
* Inschrijving Juniorschutter € 25,-

De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2019:

* Seniorschutter € 110,-
* Juniorschutter A (18 t/m 20 jaar) € 75,-
* Juniorschutter B (15 t/m 17 jaar) € 75,-
* Juniorschutter C ( t/m 14 jaar) € 75,-

Deze tarieven zijn exclusief de KNSA afdracht.
Leden welke geen KNSA afdracht (bondsgeld) via een andere schietvereniging betalen, krijgen op hun factuur nog een extra bedrag berekend volgens onderstaand overzicht:
KNSA ledenafdracht voor 2019:

* Seniorschutter € 42,50
* Juniorschutter A (18 t/m 20 jaar) € 22,-
* Juniorschutter B (15 t/m 17 jaar) € 17,-
* Juniorschutter C ( t/m 14 jaar) € 17,-

Kan ik ook donateur worden?

Uiteraard kun je bij onze schietvereniging donateur worden. De kosten voor het donateurschap bedragen €50,- per jaar.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen er voor zorgen dat de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap op de website staat vermeld. Dit komt door een wijziging in de wetgeving over het stilzwijgend verlengen c.q. opzeggen van abonnementen. Het lidmaatschap van de s.v. De Postschutters'63 loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.


Secretaris s.v. De Postschutters'63
Hazelaarweg 46
3053 PM Rotterdam

Vraag om een bevestiging van de opzegging zodat je weet dat de opzegging is ontvangen en bevestigd. Zonder bevestiging is er geen opzegging. Bij opzegging per aangetekend schrijven is geen verdere bevestiging nodig. Indien niet is opgezegd voor 1 december, dan loopt het lidmaatschap weer automatisch 1 kalenderjaar door.

Het huishoudelijk reglement

Hier kun je het huishoudelijk reglement downloaden in PDF-formaat. Klik op deze link om de download te starten.

De statuten

Hier kun je de statuten downloaden in PDF-formaat. Klik op deze link om de download te starten.