Algemeen

Coronavirus

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat we genoodzaakt zijn om de vereniging met onmiddellijke ingang tot en met 31 maart te sluiten.

We doen dit in navolging van een groot aantal andere verenigingen en op dringend advies van het RIVM. We begrijpen de impact van deze drastische maatregel maar we moeten  als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen.

Hopelijk kunnen we na 31 maart onze activiteiten hervatten. Mochten er veranderingen optreden dan zullen wij u hierover direct informeren.

Namens het bestuur van SV de Postschutters ’63

O.J.G Verhoeven (vice voorzitter)