Disclaimer

Disclaimer voor www.postschutters63.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.postschutters63.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door S.V. de Postschutters ’63. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.V. de Postschutters ’63 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij S.V. de Postschutters ’63 of de vervaardiger/eigenaar van het foto of filmmateriaal.

S.V. de Postschutters ’63 heeft veelvuldig gebruik gemaakt van fotomateriaal welke van social media bronnen zijn afgehaald. Dit betreft met name fotomateriaal van de heren Arno Brinkman, Frank Streng en Walter Jaegermann. Mocht blijken dat S.V. de Postschutters ’63 gebruik gemaakt heeft van foto en / of filmmateriaal, waarbij een bronvermelding alsnog gewenst is in deze disclaimer van de eigenaar vervaardiger, dan verzoeken we die bron dit bij ons te melden.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de berichten die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde beriechten. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met S.V. de Postschutters ’63 te mogen claimen of te veronderstellen.

S.V. de Postschutters ’63 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en berichten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. S.V. de Postschutters ’63 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.postschutters63.nl op deze pagina.

Versie 2019-01