Lid worden

Hoe kan ik lid worden?

Nieuwe leden kunnen na introductie bij het bestuur, drie avonden proef draaien. Komen zij een vierde keer, dan worden zij geacht lid te worden. Dit uiteraard in overleg met het bestuur. Om lid te worden moet je een Inschrijfformulier invullen, deze is verkrijgbaar via 1 van de bestuursleden of hieronder te downloaden.

Voordat het lidmaatschap kan worden goedgekeurd moet een zogenaamd “bewijs van goed gedrag” (het Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd) worden aangevraagd c.q. ingeleverd. Deze mag niet ouder dan een half jaar oud zijn en geldt vanaf de 16-jarige leeftijd. Junioren onder de 16 jaar hebben deze verklaring niet nodig.

Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag voor inschrijving, dit tarief is vastgesteld voor 2020 op:
  • Inschrijving Senior schutter € 50,-
  • Inschrijving Juniorschutter € 25,-
De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2020:
  • Seniorschutter € 110,-
  • Juniorschutter A (18 t/m 20 jaar) € 75,-
  • Juniorschutter B (15 t/m 17 jaar) € 75,-
  • Juniorschutter C ( t/m 14 jaar) € 75,-

Deze tarieven zijn exclusief de KNSA afdracht. Leden welke geen KNSA afdracht (bondsgeld) via een andere schietvereniging betalen, krijgen op hun factuur nog een extra bedrag berekend volgens onderstaand overzicht:

KNSA ledenafdracht voor 2020:
  • Seniorschutter € 42,50
  • Juniorschutter A (18 t/m 20 jaar) € 22,-
  • Juniorschutter B (15 t/m 17 jaar) € 17,-
  • Juniorschutter C ( t/m 14 jaar) € 17,-
Kan ik ook donateur worden?

Uiteraard kun je bij onze schietvereniging donateur worden. De kosten voor het donateurschap bedragen €50,- per jaar.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen er voor zorgen dat de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap op de website staat vermeld. Dit komt door een wijziging in de wetgeving over het stilzwijgend verlengen c.q. opzeggen van abonnementen. Het lidmaatschap van de s.v. De Postschutters’63 loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

S.v. de Postschutters’63

Hazelaarweg 46
Rotterdam, 3053 PM

Vraag om een bevestiging van de opzegging zodat je weet dat de opzegging is ontvangen en bevestigd. Zonder bevestiging is er geen opzegging. Bij opzegging per aangetekend schrijven is geen verdere bevestiging nodig.

Indien niet is opgezegd voor 1 december, dan loopt het lidmaatschap weer automatisch 1 kalenderjaar door